املاک زمین (تجاری-مسکونی)

کمربندی( کد :72/268 )

گرگان سعدآباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1500 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :72/268 )

گرگان سعدآباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
170 متر مربع
1,190,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :73/265 )

گرگان جاده قدیم گرگان_کردکوی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
7500 متر مربع
5,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/309 )

گرگان محدوده میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
300 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/309 )

گرگان محدوده میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
895 متر مربع
22,375,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/308 )

گرگان محدوده میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
455 متر مربع
11,375,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک ویلاشهر( کد :72/307 )

گرگان مریم آباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1700 متر مربع
6,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای چهار باغ( کد :72/265 )

گرگان روستای چهار باغ
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
250 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

توشن( کد :72/266 )

گرگان توشن
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
300 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان باهنر( کد :71/270 )

گرگان میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
8000 متر مربع
48,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :71/266 )

گرگان جاده گرگان - کردکوی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
130000 متر مربع
130,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :72/270 )

گرگان روستای کلاسنگیان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
15000 متر مربع
22,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شصت کلا( کد :71/267 )

گرگان شصت کلا
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2000 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :73/268 )

گرگان روستای کلاسنگیان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2500 متر مربع
6,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان -علی آباد( کد :71/322 )

گرگان فیض آباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
20000 متر مربع
30,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/249 )

گرگان سه راهی ایرانمهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
840 متر مربع
10,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

زیارت ( کد :73/306 )

گرگان براصلی جاده زیات
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
620 متر مربع
20,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان شهرداری( کد :72/302 )

گرگان محدوده میدان شهرداری
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
218 متر مربع
6,540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/498 )

گرگان زمینهای جهاد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :73/210 )

گرگان شالیکوبی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
276 متر مربع
11,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/322 )

گرگان بالاتر از سه راه گلشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
144 متر مربع
5,760,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/302 )

گرگان اواخر بلوار صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
5080 متر مربع
60,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :73/201 )

گرگان اواسط بلوار صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان بسیج( کد :73/319 )

گرگان میدان بسیج
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
530 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/306 )

گرگان خیابان پارتیان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
400 متر مربع
32,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/304 )

گرگان سروش جنگل
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
324 متر مربع
6,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :72/269 )

گرگان میدان پمپ بنزین
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
385 متر مربع
4,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/318 )

گرگان نرسیده به میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1430 متر مربع
28,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/679 )

گرگان بلوارصیاد به سمت میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
850 متر مربع
8,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/272 )

گرگان براصلی بلوارصیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2296 متر مربع
34,440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/264 )

گرگان روستای توشن
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2000 متر مربع
1,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/263 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
205 متر مربع
8,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات