* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/182 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
13,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

ناهارخوران( کد :12/525 )

گرگان ناهارخوران
آپارتمان برای اجاره
111 متر مربع
500,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل( کد :11/524 )

گرگان سروش
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
300,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :14/523 )

گرگان عدالت 45
آپارتمان برای اجاره
95 متر مربع
600,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/720 )

گرگان عدالت 109
آپارتمان برای اجاره
190 متر مربع
500,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :14/521 )

گرگان عدالت 47
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
390,000,000 رهن , 1,500,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :12/522 )

گرگان عدالت 102
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
750,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :13/522 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان برای اجاره
114 متر مربع
300,000,000 رهن , 11,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :14/520 )

گرگان عدالت 37
آپارتمان برای اجاره
125 متر مربع
200,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد( کد :101/616 )

گرگان صیاد
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
600,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :102/717 )

گرگان اپادانا 5
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
700,000,000 رهن , 120,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :102/718 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :13/520 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
127 متر مربع
200,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صدا و سیما ( کد :12/520 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
650,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

چشم انداز( کد :103/615 )

گرگان چشم انداز 3
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
300,000,000 رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد شیرازی( کد :102/614 )

گرگان صیاد 25
آپارتمان برای اجاره
221 متر مربع
2,500,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/614 )

گرگان عدالت 99
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
2,300,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

میدان ذباهنر( کد :121/483 )

گرگان میدان باهنر
تجاری (مغازه) برای اجاره
700 متر مربع
200,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/611 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
190 متر مربع
900,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/610 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
700,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

دخانیات( کد :103/610 )

گرگان دخانیات 3
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :102/610 )

گرگان اپادانا
آپارتمان برای اجاره
265 متر مربع
750,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد( کد :102/612 )

گرگان صیاد 40
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
930,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران ( کد :101/613 )

گرگان عدالت 81
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
250,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد( کد :103/613 )

گرگان باغ زرنگار
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :111/465 )

گرگان میدان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
150,000,000 رهن , 17,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :13/516 )

گرگان عدالت 102
آپارتمان برای اجاره
125 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

میناگل( کد :12/516 )

گرگان میناگل 7
آپارتمان برای اجاره
83 متر مربع
200,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

پاساژ هیرکان( کد :121/481 )

گرگان پنج آذر
تجاری (مغازه) برای اجاره
19 متر مربع
15,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مدرس ( کد :122/481 )

گرگان مدرس
تجاری (مغازه) برای اجاره
65 متر مربع
150,000,000 رهن , 7,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :102/610 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
265 متر مربع
750,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

دخانيات( کد : 103/610 )

گرگان دخانيات
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :111/464 )

گرگان عدالت 8
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
80 متر مربع
200,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده