املاک ویلایی در گرگان

روستای زیارت ( کد :92/420 )

گرگان روستای زیارت
ویلایی در گرگان برای فروش
145 متر مربع
2,175,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک( کد :91/420 )

گرگان روستای شموشک پایین
ویلایی در گرگان برای فروش
570 متر مربع
5,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ساری( کد :93/414 )

ساری فرح آباد
ویلایی در گرگان برای فروش
220 متر مربع
17,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :53/322 )

گرگان دادگاه انقلاب
ویلایی در گرگان برای فروش
362 متر مربع
21,720,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :52/322 )

گرگان بلوار جانبازان
ویلایی در گرگان برای فروش
300 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک مولوی( کد :51/322 )

گرگان شهرک مولوی
ویلایی در گرگان برای فروش
252 متر مربع
3,276,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :53/319 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
ویلایی در گرگان برای فروش
430 متر مربع
15,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری( کد :53/319 )

گرگان مطهری
ویلایی در گرگان برای فروش
65 متر مربع
950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک فرهنگیان( کد :52/316 )

گرگان شهرک فرهنگیان
ویلایی در گرگان برای فروش
275 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان دانشجو( کد :51/316 )

گرگان خیابان دانشجو
ویلایی در گرگان برای فروش
250 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :53/325 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
ویلایی در گرگان برای فروش
536 متر مربع
18,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/324 )

گرگان کاوش
ویلایی در گرگان برای فروش
350 متر مربع
24,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/560 )

گرگان عدالت 92
ویلایی در گرگان برای اجاره
120 متر مربع
100,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :54/321 )

گرگان دخانیات
ویلایی در گرگان برای فروش
385 متر مربع
26,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/321 )

گرگان دخانیات
ویلایی در گرگان برای فروش
273 متر مربع
12,285,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/321 )

گرگان استرآبادی
ویلایی در گرگان برای فروش
300 متر مربع
11,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/321 )

گرگان استرآبادی
ویلایی در گرگان برای فروش
247 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :55/320 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
ویلایی در گرگان برای فروش
480 متر مربع
11,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/412 )

گرگان کوی بازرگانی
ویلایی در گرگان برای اجاره
400 متر مربع
رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :52/319 )

گرگان شهرک مولوی
ویلایی در گرگان برای فروش
336 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/409 )

گرگان محدوده سازمان آب
ویلایی در گرگان برای اجاره
230 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/315 )

گرگان حافظیه
ویلایی در گرگان برای فروش
470 متر مربع
18,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :103/461 )

گرگان محدوده چهارراه گلها
ویلایی در گرگان برای اجاره
526 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :52/325 )

گرگان محدوده کاپری
ویلایی در گرگان برای فروش
655 متر مربع
18,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ملاقاتی( کد :53/316 )

گرگان کوی ملاقاتی
ویلایی در گرگان برای فروش
215 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/314 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی در گرگان برای فروش
510 متر مربع
13,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/320 )

گرگان محدوده سعادت
ویلایی در گرگان برای فروش
463 متر مربع
27,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :54/317 )

گرگان خیابان خیمینی / آفتاب
ویلایی در گرگان برای فروش
214 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری جنوبی( کد :55/314 )

گرگان مطهری جنوبی
ویلایی در گرگان برای فروش
110 متر مربع
1,210,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی افسران ( کد :54/315 )

گرگان افسران 2
ویلایی در گرگان برای فروش
210 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :54/318 )

گرگان شهرک رسالت
ویلایی در گرگان برای فروش
325 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :54/316 )

گرگان کارواش
ویلایی در گرگان برای فروش
300 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
123