املاک آپارتمان (پیش فروش)

بلوار ناهارخوران ( کد :22/149 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
40,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/149 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/148 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,915,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/148 )

گرگان عدالت 84
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
310 متر مربع
23,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :31/217 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
2,205,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/216 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
2,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/147 )

گرگان ناهارخوران / محدوده انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
320 متر مربع
9,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/215 )

گرگان عدالت 88 / فردوس شمالی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/145 )

گرگان سعادت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
250 متر مربع
11,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :31/212 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
1,980,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/145 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
158 متر مربع
3,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :21/145 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
156 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/122 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
185 متر مربع
6,475,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :22/122 )

گرگان اوایل شالیکوبی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,045,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/418 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان (پیش فروش) برای اجاره
130 متر مربع
50,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :33/204 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/121 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
156 متر مربع
3,588,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/121 )

گرگان محدوده میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/120 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
370 متر مربع
20,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/119 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
4,650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :22/118 )

گرگان اوایل بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,770,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :33/202 )

گرگان محدوده دادگاه انقللاب
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
127 متر مربع
2,540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/202 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/999 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
2,730,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانجدید( کد :32//201 )

گرگان گرگانجدید
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی بازرگانی( کد :31/201 )

گرگان نیک نفس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
1,260,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/986 )

گرگان زیباشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/986 )

گرگان زیباشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
2,470,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :23/985 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/975 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/200 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
118 متر مربع
2,301,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/186 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات