املاک تجاری ( پیش فروش )

بلوار صیاد شیرازی( کد :62/785 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
57 متر مربع
2,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید بهشتی( کد :63/809 )

گرگان خیابان شهید بهشتی
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
35 متر مربع
1,225,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :62/809 )

گرگان گرگانپارس / خیابان تیر
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
130 متر مربع
10,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/808 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
140 متر مربع
21,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/808 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
105 متر مربع
15,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/808 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
70 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :63/818 )

گرگان بر اصلی گلشهر
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
270 متر مربع
21,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/817 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
152 متر مربع
22,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/799 )

گرگان حافظیه
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
150 متر مربع
13,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/657 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
182 متر مربع
14,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات