املاک مرغداری

جاده گرگان _ آق قلا( کد :141/275 )

گرگان گرگان _ آق قلا
مرغداری برای فروش
2500 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :151/15 )

گرگان روستای نومل
مرغداری برای فروش
4000 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :142/273 )

گرگان جاده بین المللی گرگان به کردكوي
مرغداری برای فروش
8500 متر مربع
14,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :141/273 )

کردکوی جاده بین المللی گرگان به کردكوي
مرغداری برای فروش
2490 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :143/274 )

گرگان شصت کلا
مرغداری برای فروش
16000 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :141/274 )

گرگان محدوده روستای نودیجه
مرغداری برای فروش
10000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات