املاک دامداری

گرگان( کد :142/272 )

گرگان محدوده جرجان
دامداری برای فروش
2100 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندر گز( کد :142/274 )

بندرگز محدوده لیوان شرقی
دامداری برای فروش
3500 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :143/273 )

گرگان محدوده روستای زنگیان
دامداری برای فروش
2300 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات