املاک زیرزمین (تجاری)

بلوار گلشهر( کد :122/359 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/212 )

گرگان اواسط شالیکوبی
زیرزمین (تجاری) برای فروش
140 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :62/743 )

گرگان گرگانپارس / آذر
زیرزمین (تجاری) برای فروش
330 متر مربع
8,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :61/782 )

گرگان شالیکوبی
زیرزمین (تجاری) برای فروش
158 متر مربع
4,740,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

محدوده سازمان آب( کد :123/357 )

گرگان محدوده سازمان آب
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
350 متر مربع
100,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :122/357 )

گرگان گرگانپارس
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
60 متر مربع
15,000,000 رهن , 2,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات