آخرین املاک ثبت شده ایرانا

خیابان شالیکوبی( کد :62/784 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری برای فروش
137 متر مربع
2,055,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :61/784 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای فروش
40 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/664 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/663 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
157 متر مربع
3,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1055 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/164 )

گرگان کوی میدان
زمین برای فروش
213 متر مربع
2,130,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/112 )

گرگان گلسار
ویلا (تفریحی) برای فروش
113 متر مربع
1,469,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/403 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/110 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
550 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/108 )

گرگان محدوده سید مسعود
زمین برای فروش
1217 متر مربع
66,935,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :41/390 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
62 متر مربع
868,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/663 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
183 متر مربع
4,575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :23/662 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
آپارتمان برای فروش
138 متر مربع
1,932,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/662 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
195 متر مربع
4,290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/662 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/661 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
149 متر مربع
3,725,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/661 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
174 متر مربع
4,698,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/661 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
4,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/660 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
147 متر مربع
4,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/660 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/223 )

گرگان گرگانپارس
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
330 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/1055 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
97 متر مربع
2,231,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پاسداران( کد :32/1055 )

گرگان کوچه استادیوم
آپارتمان برای فروش
128 متر مربع
1,152,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1054 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/110 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
75 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/403 )

گرگان محدوده تابلو
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
66 متر مربع
رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
400 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
200 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/111 )

گرگان اویل روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
135 متر مربع
1,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/110 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
100 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات