آخرین املاک ثبت شده ایرانا

ناهارخوران( کد :104/779 )

گرگان عدالت 96
آپارتمان برای اجاره
210 متر مربع
3,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/564 )

گرگان عدالت 79
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
400,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه ناهارخوران( کد :123/519 )

گرگان ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
70 متر مربع
200,000,000 رهن , 60,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سوپرسحر( کد :102/779 )

گرگان سوپرسحر
آپارتمان برای اجاره
270 متر مربع
2,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :103/778 )

گرگان عدالت 111
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران ( کد :111/491 )

گرگان عدالت 74
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
140 متر مربع
100,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :102/777 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
300,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش( کد :103/777 )

گرگان سروش 10
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
200,000,000 رهن , 38,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/489 )

گرگان عدالت 95
ویلایی در گرگان برای اجاره
190 متر مربع
150,000,000 رهن , 27,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

انبار جهاد( کد :112/489 )

گرگان عدالت 42
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 120,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :12/562 )

عدالت 2
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
300,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :11/562 )

گرگان گلشهر 32
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
4,500,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

منظریه ( کد :105/776 )

گرگان منظریه 3
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

مدرس( کد :112/488 )

گرگان دانش
ویلایی در گرگان برای اجاره
400 متر مربع
500,000,000 رهن , 80,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/488 )

گرگان عدالت 51
ویلایی در گرگان برای اجاره
125 متر مربع
150,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :104/775 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
174 متر مربع
1,300,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/776 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
300,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :123/513 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
500 متر مربع
5,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

تابلو( کد :122/514 )

گرگان تابلو
تجاری (مغازه) برای اجاره
45 متر مربع
500,000,000 رهن , 75,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :123/512 )

گرگان نبش عدالت 73/2
تجاری (مغازه) برای اجاره
720 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 250,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :121/513 )

گرگان عدالت 99
تجاری (مغازه) برای اجاره
32 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سوپرسحر( کد :122/513 )

گرگان پاساژ سیلوانا
تجاری (مغازه) برای اجاره
160 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :14/556 )

گرگان اپادانا 10
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
300,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

علیمحمدی( کد :11/557 )

گرگان علیمحمدی 13
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
120,000,000 رهن , 7,700,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :12/557 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
550,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/485 )

گرگان عدالت 13
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
55 متر مربع
70,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :14/557 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

سید مسعود( کد :14/558 )

گرگان سید مسعود
آپارتمان برای اجاره
113 متر مربع
900,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :11/559 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
150,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد( کد :12/559 )

گرگان صیاد3
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
650,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :13/558 )

گرگان گرگان پارس
آپارتمان برای اجاره
125 متر مربع
200,000,000 رهن , 12,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :121/509 )

گرگان گلشهر 5
تجاری (مغازه) برای اجاره
75 متر مربع
500,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات