املاک زمین زراعی

صیاد شیرازی ( کد :71/329 )

گرگان صیاد شیرازی
زمین زراعی برای فروش
8000 متر مربع
56,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده توسکستان( کد :72/315 )

گرگان توسکستان
زمین زراعی برای فروش
2000 متر مربع
300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر ( کد :73/314 )

گرگان گلشهر 26
زمین زراعی برای فروش
5000 متر مربع
50,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات