املاک ویلایی در گرگان

ناهارخوران( کد :113/489 )

گرگان عدالت 95
ویلایی در گرگان برای اجاره
190 متر مربع
150,000,000 رهن , 27,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مدرس( کد :112/488 )

گرگان دانش
ویلایی در گرگان برای اجاره
400 متر مربع
500,000,000 رهن , 80,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/488 )

گرگان عدالت 51
ویلایی در گرگان برای اجاره
125 متر مربع
150,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :111/477 )

گرگان عدالت 73
ویلایی در گرگان برای اجاره
420 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 100,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارجانبازان( کد :112/440 )

گرگان جانبازان
ویلایی در گرگان برای اجاره
320 متر مربع
200,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سرخواجه( کد :51/336 )

گرگان سرخواجه
ویلایی در گرگان برای فروش
124 متر مربع
24,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :54/331 )

گرگان گلشهر
ویلایی در گرگان برای فروش
175 متر مربع
9,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :153/484 )

گرگان ناهارخوران
ویلایی در گرگان برای فروش
270 متر مربع
30,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت ( کد :92/420 )

گرگان روستای زیارت
ویلایی در گرگان برای فروش
145 متر مربع
2,175,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک( کد :91/420 )

گرگان روستای شموشک پایین
ویلایی در گرگان برای فروش
570 متر مربع
5,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ساری( کد :93/414 )

ساری فرح آباد
ویلایی در گرگان برای فروش
220 متر مربع
17,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :53/333 )

گرگان دادگاه انقلاب
ویلایی در گرگان برای فروش
362 متر مربع
21,720,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :52/322 )

گرگان بلوار جانبازان
ویلایی در گرگان برای فروش
300 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک مولوی( کد :52/333 )

گرگان شهرک مولوی
ویلایی در گرگان برای فروش
252 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :54/333 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
ویلایی در گرگان برای فروش
430 متر مربع
15,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک فرهنگیان( کد :52/316 )

گرگان شهرک فرهنگیان
ویلایی در گرگان برای فروش
275 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :53/325 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
ویلایی در گرگان برای فروش
536 متر مربع
18,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/324 )

گرگان کاوش
ویلایی در گرگان برای فروش
350 متر مربع
24,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/332 )

گرگان دخانیات
ویلایی در گرگان برای فروش
385 متر مربع
22,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/409 )

گرگان محدوده سازمان آب
ویلایی در گرگان برای اجاره
230 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/336 )

گرگان حافظیه
ویلایی در گرگان برای فروش
470 متر مربع
24,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :54/335 )

گرگان محدوده کاپری
ویلایی در گرگان برای فروش
655 متر مربع
20,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ملاقاتی( کد :55/328 )

گرگان کوی ملاقاتی
ویلایی در گرگان برای فروش
215 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/327 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی در گرگان برای فروش
510 متر مربع
14,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/332 )

محدوده سعادت
ویلایی در گرگان برای فروش
463 متر مربع
45,142,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :53/331 )

گرگان خیابان خیمینی / آفتاب
ویلایی در گرگان برای فروش
214 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری جنوبی( کد :55/327 )

گرگان مطهری جنوبی
ویلایی در گرگان برای فروش
110 متر مربع
1,430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :55/330 )

گرگان شهرک رسالت
ویلایی در گرگان برای فروش
325 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/329 )

گرگان کارواش
ویلایی در گرگان برای فروش
300 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

استرآبادی( کد :111/448 )

گرگان استرآبادی
ویلایی در گرگان برای اجاره
350 متر مربع
100,000,000 رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :51/326 )

گرگان شهرک رازی
ویلایی در گرگان برای فروش
500 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :51/330 )

گرگان گلشهر
ویلایی در گرگان برای فروش
408 متر مربع
10,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
123