* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/182 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
13,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

صدا و سیما( کد :22/320 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/320 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
4,340,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/319 )

گرگان صیاد
آپارتمان برای فروش
199 متر مربع
4,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :22/319 )

گرگان بلوارگلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ملاقاتی( کد :21/319 )

گرگان ملاقاتی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

تختی( کد :23/318 )

گرگان تختی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان پارس( کد :13/458 )

گرگان گرگان پارس
آپارتمان برای اجاره
133 متر مربع
500,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/458 )

گرگان عدالت 85/1
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
400,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :11/458 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای اجاره
117 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارصیادشیرازی( کد :14/457 )

گرگان صیاد40
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/457 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای اجاره
80 متر مربع
300,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :73/335 )

گرگان عدالت 76
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
285 متر مربع
22,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرستان نور( کد :72/335 )

گرگان شهرستان نور
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
250 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :102/528 )

گرگان عدالت 93
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
300,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/308 )

گرگان صیاد چهلم
آپارتمان برای فروش
117 متر مربع
2,574,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ملاقاتی ( کد :33/307 )

گرگان ملاقاتی 4
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
115 متر مربع
2,530,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/307 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :62/952 )

گرگان گلشهر8
تجاری (مغازه) برای فروش
133 متر مربع
9,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :61/952 )

گرگان گلشهر 8
تجاری (مغازه) برای فروش
63 متر مربع
4,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :82/292 )

گرگان گلشهر7
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
97 متر مربع
2,910,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :103/524 )

گرگان صیاد 25
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
800,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :102/524 )

گرگان عدالت 100/1
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

انبار جهاد( کد :101/525 )

گرگان انبارجهاد
آپارتمان برای اجاره
158 متر مربع
850,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

صدا و سیما( کد :101/527 )

گرگان صداوسیما
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
400,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

جاده ناهار خوران( کد :103/526 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
218 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

جاده ناهارخوران( کد :31/307 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
2,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سرخواجه( کد :51/336 )

گرگان سرخواجه
ویلایی در گرگان برای فروش
124 متر مربع
24,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران( کد :101/528 )

گرگان سعادت 1
آپارتمان برای اجاره
280 متر مربع
500,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

جاده ناهارخوران( کد :103/527 )

گرگان عدالت 99
آپارتمان برای اجاره
190 متر مربع
500,000,000 رهن , 13,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/306 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :123/452 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
95 متر مربع
200,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/316 )

گرگان صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
175 متر مربع
4,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده