* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/182 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
13,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

عدالت 62( کد :102/786 )

گرگان عدالت62
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
1,100,000,000 رهن , 100,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران( کد :101/786 )

گرگان عدالت93
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
700,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/574 )

گرگان فردوس شمالی
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
700,000,000 رهن , 100,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :12/574 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :104/785 )

گرگان عدالت88
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
800,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :11/573 )

گرگان عدالت92
آپارتمان برای اجاره
132 متر مربع
300,000,000 رهن , 17,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارصیادشیرازی ( کد :103/785 )

گرگان صیاد40
آپارتمان برای اجاره
190 متر مربع
700,000,000 رهن , 21,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :102/785 )

گرگان سروش 14
آپارتمان برای اجاره
270 متر مربع
500,000,000 رهن , 55,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :102/875 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
270 متر مربع
500,000,000 رهن , 55,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :11/574 )

گرگان گلشهر8
آپارتمان برای اجاره
75 متر مربع
200,000,000 رهن , 8,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :14/573 )

گرگان عدالت79
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
400,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :13/573 )

گرگان صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
300,000,000 رهن , 11,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار ( کد :12/573 )

گرگان اپادانا10
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
300,000,000 رهن , 11,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارصیادشیرازی( کد :23/572 )

گرگان صیاد6
آپارتمان برای اجاره
117 متر مربع
100,000,000 رهن , 22,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سازمان اب( کد :101/785 )

گرگان عدالت 41
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
500,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :13/572 )

گرگان صیاد 6
آپارتمان برای اجاره
117 متر مربع
100,000,000 رهن , 22,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :12/572 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :11/572 )

گرگان اپادانا
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
250,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :14/571 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
125 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی ( کد :13/571 )

گرگان علیمحمدی
آپارتمان برای اجاره
94 متر مربع
300,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/571 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
200,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :11/571 )

گرگان سروش 8
آپارتمان برای اجاره
80 متر مربع
800,000,000 رهن , 50,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :103/784 )

گرگان صیاد
آپارتمان برای اجاره
211 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :102/784 )

گرگان سروش 4
آپارتمان برای اجاره
212 متر مربع
1,900,000,000 رهن , 50,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :14/570 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
700,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :13/570 )

گرگان گلشهر 8
ویلایی در گرگان برای اجاره
120 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :12/570 )

گرگان گلشهر26
ویلایی در گرگان برای اجاره
150 متر مربع
100,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :101/784 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
300 متر مربع
2,000,000,000 رهن , 45,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران ( کد :14/567 )

گرگان عدالت65
آپارتمان برای اجاره
137 متر مربع
700,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران ( کد :13/567 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
920,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگان پارس ( کد :12/567 )

گرگان گرگان پارس
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
400,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :11/567 )

گرگان عدالت20
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
500,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده