* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/182 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
13,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

ناهارخوران( کد :104/779 )

گرگان عدالت 96
آپارتمان برای اجاره
210 متر مربع
3,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/564 )

گرگان عدالت 79
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
400,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه ناهارخوران( کد :123/519 )

گرگان ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
70 متر مربع
200,000,000 رهن , 60,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سوپرسحر( کد :102/779 )

گرگان سوپرسحر
آپارتمان برای اجاره
270 متر مربع
2,200,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :103/778 )

گرگان عدالت 111
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران ( کد :111/491 )

گرگان عدالت 74
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
140 متر مربع
100,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :102/777 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
300,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش( کد :103/777 )

گرگان سروش 10
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
200,000,000 رهن , 38,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/489 )

گرگان عدالت 95
ویلایی در گرگان برای اجاره
190 متر مربع
150,000,000 رهن , 27,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

انبار جهاد( کد :112/489 )

گرگان عدالت 42
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 120,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :12/562 )

عدالت 2
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
300,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :11/562 )

گرگان گلشهر 32
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
4,500,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

منظریه ( کد :105/776 )

گرگان منظریه 3
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
800,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

مدرس( کد :112/488 )

گرگان دانش
ویلایی در گرگان برای اجاره
400 متر مربع
500,000,000 رهن , 80,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/488 )

گرگان عدالت 51
ویلایی در گرگان برای اجاره
125 متر مربع
150,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :104/775 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
174 متر مربع
1,300,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/776 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
300,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :123/513 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
500 متر مربع
5,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

تابلو( کد :122/514 )

گرگان تابلو
تجاری (مغازه) برای اجاره
45 متر مربع
500,000,000 رهن , 75,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :123/512 )

گرگان نبش عدالت 73/2
تجاری (مغازه) برای اجاره
720 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 250,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :121/513 )

گرگان عدالت 99
تجاری (مغازه) برای اجاره
32 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سوپرسحر( کد :122/513 )

گرگان پاساژ سیلوانا
تجاری (مغازه) برای اجاره
160 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :14/556 )

گرگان اپادانا 10
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
300,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

علیمحمدی( کد :11/557 )

گرگان علیمحمدی 13
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
120,000,000 رهن , 7,700,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :12/557 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
550,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/485 )

گرگان عدالت 13
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
55 متر مربع
70,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :14/557 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

سید مسعود( کد :14/558 )

گرگان سید مسعود
آپارتمان برای اجاره
113 متر مربع
900,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :11/559 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
150,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد( کد :12/559 )

گرگان صیاد3
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
650,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :13/558 )

گرگان گرگان پارس
آپارتمان برای اجاره
125 متر مربع
200,000,000 رهن , 12,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :121/509 )

گرگان گلشهر 5
تجاری (مغازه) برای اجاره
75 متر مربع
500,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده