املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران( کد :103/403 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :41/390 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
62 متر مربع
868,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/663 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
183 متر مربع
4,575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :23/662 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
آپارتمان برای فروش
138 متر مربع
1,932,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/662 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
195 متر مربع
4,290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/660 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پاسداران( کد :32/1055 )

گرگان کوچه استادیوم
آپارتمان برای فروش
128 متر مربع
1,152,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/403 )

گرگان محدوده تابلو
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

کوی تختی( کد :12/548 )

گرگان کوی تختی
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
20,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/548 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :103/403 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
215 متر مربع
550,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/402 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
185 متر مربع
550,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/402 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/640 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
156 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/641 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/547 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
300,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/402 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/750 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
230 متر مربع
16,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/547 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
124 متر مربع
150,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/547 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
200,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :13/546 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
98 متر مربع
100,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :33/1025 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1031 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/1054 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
118 متر مربع
2,596,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/639 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/401 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/401 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/639 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
135 متر مربع
3,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/638 )

گرگان محدوده سید مسعود
آپارتمان برای فروش
214 متر مربع
5,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/638 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/399 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/399 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
250,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات