املاک زیرزمین (تجاری)

گلشهر( کد :113/473 )

گرگان گلشهر 27
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
145 متر مربع
100,000,000 رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

محدوده حافظیه ( کد :121/453 )

گرگان عدالت 48/1
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
170 متر مربع
50,000,000 رهن , 18,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :122/359 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/282 )

گرگان اواسط شالیکوبی
زیرزمین (تجاری) برای فروش
140 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :113/441 )

گرگان کوی گلها
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
300 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :63/907 )

گرگان شالیکوبی
زیرزمین (تجاری) برای فروش
158 متر مربع
7,110,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/404 )

گرگان سوپرسحر / نزدیک خیابان اصلی
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
30 متر مربع
30,000,000 رهن , 2,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات