املاک دامداری

جاده قدیم گرگان کردکوی ( کد :143/278 )

گرگان کردکوی
دامداری برای فروش
5045 متر مربع
17,657,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :141/276 )

گرگان محدوده جرجان
دامداری برای فروش
2100 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندر گز( کد :141/278 )

بندرگز محدوده لیوان شرقی
دامداری برای فروش
3500 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :142/277 )

گرگان محدوده روستای زنگیان
دامداری برای فروش
2300 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات