املاک دامداری

گرگان( کد :141/270 )

گرگان محدوده جرجان
دامداری برای فروش
2100 متر مربع
6,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندر گز( کد :141/272 )

بندرگز محدوده لیوان شرقی
دامداری برای فروش
3500 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :142/271 )

گرگان محدوده روستای زنگیان
دامداری برای فروش
2300 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات