املاک هتل-تالار-رستوران

کمربندی( کد :151/10 )

گرگان ویلاشهر
هتل-تالار-رستوران برای فروش
2435 متر مربع
30,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان_کردکوی( کد :152/8 )

گرگان جاده گرگان_کردکوی
هتل-تالار-رستوران برای فروش
4200 متر مربع
30,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :153/9 )

گرگان ناهارخوران
هتل-تالار-رستوران برای فروش
545 متر مربع
27,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :151/8 )

گرگان محدوده کمربندی
هتل-تالار-رستوران برای فروش
280 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :153/8 )

گرگان محدوده کمربندی
هتل-تالار-رستوران برای فروش
3000 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :151/9 )

گرگان محدوده کمربندی
هتل-تالار-رستوران برای فروش
450 متر مربع
9,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :153/1 )

گرگان محدوده جرجان
هتل-تالار-رستوران برای فروش
1311 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

استان گلستان ( کد :153/7 )

گرگان محدوده بندرگز
هتل-تالار-رستوران برای فروش
20000 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :152/4 )

گرگان کمربندی
هتل-تالار-رستوران برای فروش
300 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :153/4 )

گرگان میدان بسیج
هتل-تالار-رستوران برای فروش
450 متر مربع
9,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جرجان( کد :152/9 )

گرگان جرجان
هتل-تالار-رستوران برای فروش
1311 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

قرن آباد ( کد :152/1 )

گرگان قرن آباد
هتل-تالار-رستوران برای فروش
2500 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات