املاک مرغداری

جاده گرگان به کردکوی( کد :143/270 )

گرگان جاده بین المللی گرگان به کردكوي
مرغداری برای فروش
8500 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :142/270 )

کردکوی جاده بین المللی گرگان به کردكوي
مرغداری برای فروش
2490 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :143/271 )

گرگان شصت کلا
مرغداری برای فروش
16000 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :142/271 )

گرگان محدوده روستای نودیجه
مرغداری برای فروش
10000 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات