املاک مرغداری

گلستان( کد :152/278 )

گرگان روستای سرکلا
مرغداری برای فروش
10000 متر مربع
14,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده فدیم گرگان _ کردکوی( کد :143/275 )

گرگان جاده قدیم گرگان_کردکوی
مرغداری برای فروش
17000 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :151/15 )

گرگان روستای نومل
مرغداری برای فروش
4000 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :141/277 )

گرگان جاده بین المللی گرگان به کردكوي
مرغداری برای فروش
4500 متر مربع
17,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :142/276 )

کردکوی جاده بین المللی گرگان به کردكوي
مرغداری برای فروش
2490 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :143/277 )

گرگان محدوده روستای نودیجه
مرغداری برای فروش
10000 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات