املاک زمین (تجاری-مسکونی)

بلوارناهارخوران ( کد :73/335 )

گرگان عدالت 76
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
285 متر مربع
22,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرستان نور( کد :72/335 )

گرگان شهرستان نور
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
250 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :71/334 )

گرگان میناگل
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک ویلاشهر ( کد :73/332 )

گرگان شهرک ویلاشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
324 متر مربع
3,564,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک ویلاشهر ( کد :72/332 )

گرگان شهرک ویلاشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
291 متر مربع
3,492,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان بهشتی ( کد :71/332 )

گرگان خیابان شهید بهشتی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
936 متر مربع
46,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهدا ( کد :73/331 )

گنبد شهدا
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
469 متر مربع
140,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :72/331 )

گرگان بلوار ناهارخوران
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1300 متر مربع
58,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :71/331 )

گرگان عدالت 16
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
280 متر مربع
8,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای سیدمیران ( کد :71/8899 )

گرگان روستای سید میران
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1740 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :73/330 )

گرگان بلوار صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
283 متر مربع
5,377,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی دادگستری ( کد :73/329 )

گرگان کوی دادگستری
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
390 متر مربع
8,580,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار دانش( کد :72/329 )

گرگان چشم انداز
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/328 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/328 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
400 متر مربع
6,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان ولیعصر( کد :72/299 )

گرگان شالیکوبی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
540 متر مربع
52,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر ( کد :71/315 )

گرگان گلشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
175 متر مربع
9,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/314 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
400 متر مربع
6,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/314 )

گرگان گلشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
143 متر مربع
4,004,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ببلوار ناهارخوران( کد :71/299 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
160 متر مربع
4,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :73/298 )

گرگان شصت کلا
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
600 متر مربع
9,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/298 )

گرگان گلشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
330 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک ویلاشهر( کد :71/298 )

گرگان گشایش
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
253 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :73/297 )

گرگان صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
600 متر مربع
9,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/297 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :72/296 )

گرگان صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :71/296 )

گرگان کوی گلها
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
467 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :73/292 )

گرگان بر اصلی بلوار صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
900 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :72/292 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
465 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :71/292 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
237 متر مربع
3,555,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/291 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
146 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/291 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
550 متر مربع
27,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات