* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/579 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
8,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/1067 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/1067 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
122 متر مربع
2,074,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :33/1066 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
125 متر مربع
2,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/1066 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
95 متر مربع
1,472,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/715 )

گرگان محدوده کارواش
آپارتمان برای فروش
167 متر مربع
4,676,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :23/714 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/714 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/714 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
2,325,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :23/713 )

گرگان گلشهر شمالی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :44/390 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
70 متر مربع
1,085,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/152 )

گرگان عدالت 88
زمین برای فروش
280 متر مربع
6,440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/152 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
300 متر مربع
8,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/151 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
325 متر مربع
9,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :111/381 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/409 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای اجاره
167 متر مربع
500,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :122/359 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
زیرزمین (تجاری) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :121/359 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
82 متر مربع
250,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :22/713 )

گرگان گرگانپارس / مرداد
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
2,712,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/713 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/712 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
210 متر مربع
3,990,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/712 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
135 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/712 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
230 متر مربع
8,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/409 )

گرگان محدوده سازمان آب
ویلایی برای اجاره
230 متر مربع
600,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/711 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/711 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :92/162 )

گرگان شهرک پارادایز
زمین برای فروش
760 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :62/785 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
تجاری ( پیش فروش ) برای فروش
57 متر مربع
2,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/711 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/711 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
2,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/358 )

گرگان کارواش
تجاری برای اجاره
105 متر مربع
50,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/1066 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
1,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1065 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده