* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/182 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
13,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

شهرک تالار( کد :102/510 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
500,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :11/446 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
95 متر مربع
300,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سعادت دوم( کد :101/510 )

گرگان سعادت 2
ویلایی در گرگان برای اجاره
950 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 98( کد :21/281 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارگلشهر ( کد :122/445 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
126 متر مربع
200,000,000 رهن , 22,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارگلشهر( کد :121/445 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
180 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :31/287 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
1,710,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارصیادشیرازی( کد :23/280 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,940,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 82( کد :102/509 )

گرگان عدالت 82
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :103/509 )

گرگان عدالت 96
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
800,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :13/445 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
95 متر مربع
50,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

دخانیات( کد :22/280 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
180 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی( کد :33/241 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

استرابادی( کد :33/286 )

گرگان استرابادی
آپارتمان برای فروش
95 متر مربع
1,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کارواش( کد :32/286 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
95 متر مربع
2,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

دخانیات ( کد :101/509 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
1,100,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 111( کد :102/508 )

گرگان عدالت 111
آپارتمان برای اجاره
215 متر مربع
1,200,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :101/508 )

گرگان صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
195 متر مربع
500,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان ( کد :31/286 )

گرگان بلوارجانبازان
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جرجان ( کد :61/951 )

گرگان جرجان
تجاری (مغازه) برای فروش
1684 متر مربع
27,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جانبازان ( کد :14/444 )

گرگان جانبازان
آپارتمان برای اجاره
106 متر مربع
300,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :113/433 )

گرگان عدالت 51
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
130 متر مربع
100,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 38( کد :113/432 )

گرگان عدالت 38
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
312 متر مربع
300,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 107( کد :22/278 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای فروش
156 متر مربع
4,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 103/2( کد :22/278 )

گرگان عدالت 103/2
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
315 متر مربع
15,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

پاساژ میلادنور ( کد :81/291 )

گرگان عدالت 56
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
74 متر مربع
1,184,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :33/285 )

گرگان گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ناهارخوران ( کد :111/433 )

گرگان ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
130 متر مربع
50,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :122/444 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
100 متر مربع
150,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :63/938 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای فروش
100 متر مربع
5,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانجدید( کد :31/284 )

گرگان گرگانجدید
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
95 متر مربع
1,425,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :103/500 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
275 متر مربع
100,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده