* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

گرگان _ علی آباد( کد :73/195 )

گرگان گرگان _ علی آباد
زمین برای فروش
4000 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/224 )

گرگان حافظیه
زمین برای فروش
412 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/255 )

گرگان سعادت
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
150 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/133 )

گرگان زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
90 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :93/132 )

گرگان سرخرود
ویلا (تفریحی) برای فروش
140 متر مربع
5,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/845 )

گرگان سعادت
تجاری برای فروش
39 متر مربع
1,365,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/391 )

گرگان کاوش
تجاری برای اجاره
40 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/896 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/143 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
165 متر مربع
3,630,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/765 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
13,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/896 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
362 متر مربع
17,014,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/895 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
280 متر مربع
12,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/895 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
6,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/895 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
400 متر مربع
18,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/438 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
230 متر مربع
150,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/894 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
260 متر مربع
9,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/894 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
135 متر مربع
2,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :33/142 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/894 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
128 متر مربع
2,304,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/864 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
154 متر مربع
2,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :73/223 )

گرگان روستای گلند
زمین برای فروش
4000 متر مربع
3,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :72/223 )

گرگان گرگان _ کردکوی
زمین برای فروش
3500 متر مربع
1,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/142 )

گرگان بعداز پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
102 متر مربع
2,040,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/142 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
113 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/437 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
250,000,000 رهن , 8,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :33/141 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
2,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :71/223 )

گرگان کمربندی
زمین برای فروش
160 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :73/222 )

گرگان کمربندی
زمین برای فروش
510 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :23/893 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
116 متر مربع
1,392,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/893 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
2,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/893 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
178 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :14/398 )

گرگان کوی ویلا / تختی
آپارتمان برای اجاره
86 متر مربع
135,000,000 رهن , 2,300,000 اجاره
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده