* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

بلوار ناهارخوران( کد :21/579 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
7,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

بلوار صیاد شیرازی( کد :61/784 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای فروش
40 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/664 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/663 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
157 متر مربع
3,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1055 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/164 )

گرگان کوی میدان
زمین برای فروش
213 متر مربع
2,130,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/112 )

گرگان گلسار
ویلا (تفریحی) برای فروش
113 متر مربع
1,469,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/403 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/110 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
550 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/108 )

گرگان محدوده سید مسعود
زمین برای فروش
1217 متر مربع
66,935,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :41/390 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
62 متر مربع
868,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/663 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
183 متر مربع
4,575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :23/662 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
آپارتمان برای فروش
138 متر مربع
1,932,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/662 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
195 متر مربع
4,290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/662 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/661 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
149 متر مربع
3,725,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/661 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
174 متر مربع
4,698,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/661 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
4,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/660 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
147 متر مربع
4,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/660 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/223 )

گرگان گرگانپارس
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
330 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/1055 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
97 متر مربع
2,231,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پاسداران( کد :32/1055 )

گرگان کوچه استادیوم
آپارتمان برای فروش
128 متر مربع
1,152,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1054 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/110 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
75 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/403 )

گرگان محدوده تابلو
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
450,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
66 متر مربع
0 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
400 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
200 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/111 )

گرگان اویل روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
135 متر مربع
1,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/110 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
100 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/104 )

گرگان روستای زیارت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
1,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده