* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

بلوار ناهارخوران ( کد :102/480 )

گرگان عدالت 82
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/149 )

گرگان عدالت 82
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :22/149 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
40,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/149 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/148 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,915,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :22/148 )

گرگان فرهنگشهر
آپارتمان برای فروش
165 متر مربع
4,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/148 )

گرگان عدالت 84
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
310 متر مربع
23,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/149 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
265 متر مربع
7,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/147 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :72/296 )

گرگان صیاد شیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :101/480 )

گرگان کوی دادگستری
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
800,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :103/479 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
1,300,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :82/419 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
350,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/132 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
320 متر مربع
11,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :31/217 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
2,205,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :71/296 )

گرگان کوی گلها
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
467 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/479 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
225 متر مربع
200,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :33/216 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/216 )

گرگان عدالت 53
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت ( کد :92/420 )

گرگان روستای زیارت
ویلایی در گرگان برای فروش
145 متر مربع
2,175,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک( کد :91/420 )

گرگان روستای شموشک پایین
ویلایی در گرگان برای فروش
570 متر مربع
5,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :101/479 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
500,000,000 رهن , 1,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/216 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
2,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/147 )

گرگان ناهارخوران / محدوده انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
320 متر مربع
9,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/146 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
5,425,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :22/146 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
10,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده