* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

بلوار ناهارخوران( کد :122/372 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
105 متر مربع
150,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/159 )

گرگان روستای زیارت
زمین برای فروش
260 متر مربع
2,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/1092 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
107 متر مربع
2,621,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/1092 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
2,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
142 متر مربع
300,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/762 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
60 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :22/762 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,675,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/762 )

گرگان میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/371 )

گرگان حافظیه
تجاری برای اجاره
180 متر مربع
250,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/559 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای اجاره
96 متر مربع
250,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/559 )

گرگان سازمان آب
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
220,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/389 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/390 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
56 متر مربع
30,000,000 رهن , 3,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/237 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
69 متر مربع
1,242,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/761 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
3,610,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/761 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/761 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
158 متر مربع
3,160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/760 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
165 متر مربع
4,455,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/760 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,915,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :121/372 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
تجاری برای اجاره
470 متر مربع
500,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :92/125 )

محمود آباد محمودآباد
ویلا (تفریحی) برای فروش
240 متر مربع
7,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/790 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
51 متر مربع
5,355,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/789 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
40 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :103/418 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
10,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/559 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
150,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :71/168 )

گرگان بر اصلی خیابان شالیکوبی
زمین برای فروش
900 متر مربع
70,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/558 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
300,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/371 )

گرگان حافظیه
تجاری برای اجاره
20 متر مربع
1,400,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :123/371 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
27 متر مربع
30,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان پنجم آذر( کد :112/389 )

گرگان اوایل خیابان پنجم آذر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
90 متر مربع
40,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/558 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
25,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

روستای تورنگ تپه( کد :73/167 )

گرگان روستای تورنگ تپه
زمین برای فروش
20000 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده