* لطفا صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بفرمایید *

پیشنهاد ویژه ایرانا

با پیشنهاد ویژه ایرانا ،املاک استثنایی را بیابید.

مشاهده سایر املاک ویژه

آخرین های ایرانا

آخرین املاک ثبت شده را در این بخش دنبال کنید

بلوار ناهارخوران( کد :22/834 )

گرگان سعادت
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
6,460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/248 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/248 )

گرگان محدوده کارواش
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چهارراه دانش( کد :62/821 )

گرگان براصلی چهارراه دانش
تجاری برای فروش
197 متر مربع
10,835,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/395 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای اجاره
108 متر مربع
60,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/395 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
148 متر مربع
400,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/428 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
800,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/108 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/394 )

گرگان سازمان آب
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
50,000,000 رهن , 2,600,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/244 )

گرگان دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
85 متر مربع
3,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/833 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :113/396 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
115 متر مربع
300,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/428 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
157 متر مربع
200,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/108 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :121/382 )

گرگان براصلی چاله باغ
تجاری برای اجاره
64 متر مربع
50,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/394 )

گرگان محدوده حافظیه
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
200,000,000 رهن , 2,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/394 )

گرگان محدوده حافظیه
آپارتمان برای اجاره
124 متر مربع
400,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/427 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
156 متر مربع
550,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/427 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
550,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/833 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
5,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/396 )

گرگان بر اصلی بلوارناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
90 متر مربع
25,000,000 رهن , 11,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/394 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
420,000,000 رهن , 0 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/814 )

گرگان سعادت
آپارتمان برای فروش
260 متر مربع
7,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/833 )

گرگان شهرک رازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
220 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/190 )

گرگان بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
5000 متر مربع
40,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/190 )

گرگان سروش جنگل
زمین برای فروش
397 متر مربع
5,955,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

علی آباد_ گرگان( کد :73/189 )

گرگان جاده گرگان_ علی آباد
زمین برای فروش
5000 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/107 )

گرگان کوی بروجردی
آپارتمان برای فروش
108 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/393 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای اجاره
75 متر مربع
20,000,000 رهن , 4,200,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/813 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/813 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
177 متر مربع
3,894,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/813 )

گرگان اوایل بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
4,505,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
مشاهده سایر املاک ثبت شده