املاک آپارتمان (پیش فروش)

بلوار ناهارخوران( کد :21/147 )

گرگان ناهارخوران / محدوده انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
320 متر مربع
9,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/305 )

گرگان عدالت 88 / فردوس شمالی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/145 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
158 متر مربع
4,266,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :21/145 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
156 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/122 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
185 متر مربع
6,475,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/121 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
156 متر مربع
3,588,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/121 )

گرگان محدوده میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :33/298 )

گرگان محدوده دادگاه انقللاب
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
127 متر مربع
3,302,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/302 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی بازرگانی( کد :32/297 )

گرگان نیک نفس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
1,440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/986 )

گرگان زیباشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/986 )

گرگان زیباشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
2,470,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :23/295 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/289 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :33/282 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :21/287 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/286 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
4,320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :22/286 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
3,910,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/250 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
6,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :33/267 )

گرگان چاله باغ / قدس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
2,015,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :21/249 )

گرگان بعداز پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
185 متر مربع
3,515,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/248 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
450 متر مربع
22,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/248 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
4,160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/266 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
3,675,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ملاقاتی( کد :22/952 )

گرگان ملاقاتی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/952 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/266 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
70 متر مربع
1,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/246 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
185 متر مربع
5,180,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/950 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/243 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :21/207 )

گرگان علیمحمدی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/206 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات