املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران( کد :31/176 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,990,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :33/175 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/956 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
187 متر مربع
6,545,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :32/175 )

گرگان چاله باغ
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/955 )

گرگان کوی دادگستری
آپارتمان برای فروش
215 متر مربع
4,945,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/174 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ ( کد :32/174 )

گرگان چاله باغ / قدس
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/174 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
127 متر مربع
3,302,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :33/173 )

گرگان گرگانپارس / تیر
آپارتمان برای فروش
117 متر مربع
1,521,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/173 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
116 متر مربع
2,784,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/953 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
5,670,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/953 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
270 متر مربع
7,290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/952 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
176 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :22/951 )

گرگان میدان دخانیات
آپارتمان برای فروش
149 متر مربع
2,980,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :31/172 )

گرگان کوی علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :33/171 )

گرگان کوی علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
1,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/951 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
146 متر مربع
2,628,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/950 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/144 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
205 متر مربع
4,715,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/902 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان برای فروش
135 متر مربع
2,430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :23/901 )

گرگان علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
137 متر مربع
2,082,400,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/900 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
380 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/900 )

گرگان ابتدای بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
6,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :22/899 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
138 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/899 )

گنبد پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
4,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/898 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
170 متر مربع
4,760,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/897 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
148 متر مربع
2,368,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/112 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
2,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/112 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
1,649,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :32/111 )

گرگان علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
2 متر مربع
1,248,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/897 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
4,370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/896 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
262 متر مربع
9,432,000,000 تومان
مشاهده جزئیات