املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران( کد :23/908 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
235 متر مربع
8,460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/908 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
12,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/870 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/903 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ویلاشهر( کد :33/104 )

گرگان آرامش
آپارتمان برای فروش
51 متر مربع
370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/902 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/139 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/892 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,565,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/138 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
17,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/890 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/887 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
178 متر مربع
6,230,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/668 )

گرگان جام جم
آپارتمان برای فروش
154 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/864 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
213 متر مربع
6,390,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/862 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
145 متر مربع
2,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/138 )

گرگان محدوده حافظیه
آپارتمان برای فروش
133 متر مربع
2,394,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/137 )

گرگان محدوده سازمان آب
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/137 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
8 متر مربع
1,462,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/857 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای فروش
137 متر مربع
2,740,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/861 )

گرگان بعداز پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
133 متر مربع
2,394,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/860 )

گرگان براصلی بلوارناهارخوران
آپارتمان برای فروش
235 متر مربع
8,225,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/104 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
62 متر مربع
868,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :21/859 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
آپارتمان برای فروش
138 متر مربع
2,208,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/840 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
156 متر مربع
4,056,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/841 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
3,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/841 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/841 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/841 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/810 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
230 متر مربع
16,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/839 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :101/412 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/638 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/638 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,565,000,000 تومان
مشاهده جزئیات