املاک آپارتمان

کوی علیمحمدی( کد :33/171 )

گرگان کوی علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
1,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/951 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
146 متر مربع
2,628,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :14/401 )

گرگان گرگانپارس / فروردین
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
20,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/401 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
120,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :12/401 )

گرگان اوایل شالیکوبی
آپارتمان برای اجاره
108 متر مربع
100,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/401 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
100,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/950 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/444 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
650,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :14/400 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
280,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/445 )

گرگان محدوده کاوش
آپارتمان برای اجاره
142 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/444 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/443 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
1,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/144 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
205 متر مربع
4,715,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/443 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
265 متر مربع
2,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :13/400 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای اجاره
107 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/902 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان برای فروش
135 متر مربع
2,430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :23/901 )

گرگان علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
137 متر مربع
2,082,400,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/900 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
380 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/439 )

گرگان محدوده کارواش
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/900 )

گرگان ابتدای بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
6,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :22/899 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
138 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/899 )

گنبد پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
4,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/898 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
170 متر مربع
4,760,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/439 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
300,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/439 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/438 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
210 متر مربع
150,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/399 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/897 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
148 متر مربع
2,368,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/112 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
2,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/112 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
97 متر مربع
1,649,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :32/111 )

گرگان علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
2 متر مربع
1,248,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/897 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
4,370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات