املاک آپارتمان

شالیکوبی( کد :33/175 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/956 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
187 متر مربع
6,545,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/451 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
210 متر مربع
1,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/450 )

گرگان صداو سیما
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
550,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :32/175 )

گرگان چاله باغ
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/450 )

گرگان سعادت 2
آپارتمان برای اجاره
210 متر مربع
300,000,000 رهن , 21,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/955 )

گرگان کوی دادگستری
آپارتمان برای فروش
215 متر مربع
4,945,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/450 )

گرگان کوی دادگستری
آپارتمان برای اجاره
215 متر مربع
750,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/174 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ ( کد :32/174 )

گرگان چاله باغ / قدس
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/447 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/174 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
127 متر مربع
3,302,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :33/173 )

گرگان گرگانپارس / تیر
آپارتمان برای فروش
117 متر مربع
1,521,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/173 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
116 متر مربع
2,784,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/953 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
5,670,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/953 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
270 متر مربع
7,290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/447 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/952 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
176 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :101/447 )

گرگان محدوده سازمان آب
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
300,000,000 رهن , 2,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :103/446 )

گرگان سعادت
آپارتمان برای اجاره
330 متر مربع
2,500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :22/951 )

گرگان میدان دخانیات
آپارتمان برای فروش
149 متر مربع
2,980,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :31/172 )

گرگان کوی علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/445 )

گرگان محدوده میناگل
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
200,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/402 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
80 متر مربع
200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :33/171 )

گرگان کوی علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
1,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/951 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
146 متر مربع
2,628,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/401 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
120,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/950 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/445 )

گرگان محدوده کاوش
آپارتمان برای اجاره
142 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/444 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/443 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
1,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/144 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
205 متر مربع
4,715,000,000 تومان
مشاهده جزئیات